Sorteringsguiden

Farligt avfall

En produkt räknas som farligt avfall om den innehåller någonting som är farligt för hälsan eller miljön. Farliga kemikalier är märkta med en symbol som visar om de exempelvis är giftiga, hälsoskadliga, frätande, miljöfarliga, brandfarliga eller explosiva. Alla farliga produkter ska förvaras på ett säkert sätt och hållas åtskilda från varandra. Om det är möjligt, försök att välja en miljömärkt produkt istället.

Om det farliga avfallet kommer ut i vattnet kan det skada vattenlevande djur och växter. Om det läggs i soppåsen kan giftiga ämnen hamna i förbränningsaskan från Sävenäs och läcka ut i naturen.

Förvara helst det farliga avfallet i originalförpackning, så att den som sorterar vet vad förpackningen innehåller. Om du hällt över i en annan förpackning så skriv på vad den innehåller!

Exempel

· bekämpningsmedel
· färg
· kvicksilvertermometer
· olje- och bränslefilter
· bilbatterier
· övriga kemikalier

Vad händer sedan?

Det insamlade farliga avfallet sorteras. Sedan skickas det vidare till olika anläggningar runtom i Sverige för återvinning, destruktion eller deponering.

Visa alla avfall av typen Farligt avfall

Här lämnar du avfall

Här kan du läsa mer om var du kan lämna det avfall du har sorterat.

Kontakta Kretslopp och vatten

Har du synpunkter eller frågor om sopsortering så kan du kontakta Kretslopp och vatten

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider