Soppåsen – här lägger du ditt restavfall

En stor del av hushållets avfall går att sortera ut och behandla för sig: matavfallet, förpackningar, farligt avfall, el-avfall och grovavfall. Är du duktig på att sortera blir det inte så mycket kvar som måste slängas i den vanliga soppåsen. Det som blir kvar för den vanliga soppåsen kallas restavfall och går till förbränning.

Insamling och behandling av returpapper gör att vi måste ändra i avfallsförskrifterna. Du kan lämna synpunkter på förslaget till oss.

22 juni 2021

Göteborgs Stads avfallsföreskrifter kommer att ändras på grund av beslut från regeringen om att kommunerna får ansvar för att samla in och behandla returpapper från och med 1 januari 2022. Har du synpunkter på ändringarna kan du lämna dem skriftligen till oss på Kretslopp och vatten senast 31 augusti 2021.

Här hittar du förslaget till ändrade avfallsföreskrifter

Om du inte har möjlighet att ta hand om ditt matavfall på annat sätt kan du slänga även det i den vanliga soppåsen. I annat fall lägger du det i den speciella bruna papperspåsen för matavfall eller i egen kompost.

Detta går i vanliga soppåsen

Här är exempel på sådant som du ska slänga i den vanliga soppåsen:

 • Tops (öronpinnar)
 • Tamponger och bindor
 • Blöjor
 • Tvättlappar, våtservetter och näsdukar
 • Gamla leksaker som inte innehåller batterier eller elektronik
 • Diskborstar, tandborstar
 • Dammsugarpåsar
 • Fönsterkuvert och vanliga kuvert
 • Trasigt porslin i mindre mängder
 • Pennor
 • Snus och cigaretter
 • Cd-skivor och fodralet 
 • Kattsand
 • Små mängder blomjord

Din soppåse bränns i Renovas anläggning i Sävenäs, där det blir till fjärrvärme och el. Rökgaserna från förbränningen renas och det som blir kvar, slagg och aska, läggs på deponi.

Saker av plast och metall kan du naturligtvis också lämna till återvinning på våra återvinningscentraler.

Allt brinner inte

En del av vårt hushållsavfall går varken att återvinna eller utvinna energi ur. Exempel på den typen av material är porslin, keramik och spegelglas. Om du har en trasig kaffekopp eller en liten blomkruka kan dessa slängas i den vanliga soppåsen. Men större mängder och skrymmande saker bör du lämna på en återvinningscentral i containern för "obrännbart".