Soppåsen – här lägger du ditt restavfall

En stor del av hushållets avfall går att sortera ut och behandla för sig: matavfallet, förpackningar, farligt avfall, el-avfall och grovavfall. Är du duktig på att sortera blir det inte så mycket kvar som måste slängas i den vanliga soppåsen. Det som blir kvar för den vanliga soppåsen kallas restavfall och går till förbränning.

Släng inga lustgastuber i restavfallet - det är farligt avfall

5 september 2022

Mängden felsorterade lustgastuber har ökat markant de senaste åren. Lustgastuber och andra gaser i trycksatta behållare ska sorteras som farligt avfall. Lägger du lustgasbehållarna i restavfallet hamnar de i pannan för förbränning, och exploderar och pannan måste startas om. Sorteras de rätt däremot, kan vi återvinna metallen.

Vanliga sprayburkar, som till exempel deodorant eller hårspray, sorterar du som metallförpackning om de är pystomma, det vill säga att det inte låter något när man trycker på knappen. Annars är de också farligt avfall.

Om du inte har möjlighet att ta hand om ditt matavfall på annat sätt kan du slänga även det i den vanliga soppåsen. I annat fall lägger du det i den speciella bruna papperspåsen för matavfall eller i egen kompost.

Detta går i vanliga soppåsen

Här är exempel på sådant som du ska slänga i den vanliga soppåsen:

 • Tops (öronpinnar)
 • Tamponger och bindor
 • Blöjor
 • Tvättlappar, våtservetter och näsdukar
 • Gamla leksaker som inte innehåller batterier eller elektronik
 • Diskborstar, tandborstar
 • Dammsugarpåsar
 • Fönsterkuvert och vanliga kuvert
 • Trasigt porslin i mindre mängder
 • Pennor
 • Snus och cigaretter
 • Cd-skivor och fodralet 
 • Kattsand
 • Små mängder blomjord

Din soppåse bränns i Renovas anläggning i Sävenäs, där det blir till fjärrvärme och el. Rökgaserna från förbränningen renas och det som blir kvar, slagg och aska, läggs på deponi.

Saker av plast och metall kan du naturligtvis också lämna till återvinning på våra återvinningscentraler.

Allt brinner inte

En del av vårt hushållsavfall går varken att återvinna eller utvinna energi ur. Exempel på den typen av material är porslin, keramik och spegelglas. Om du har en trasig kaffekopp eller en liten blomkruka kan dessa slängas i den vanliga soppåsen. Men större mängder och skrymmande saker bör du lämna på en återvinningscentral i containern för "obrännbart".