Grovavfall

I flerbostadshus ska det finnas grovsoprum eller med jämna mellanrum container för grovsopor. Bor du i villa får du själv transportera bort ditt grovavfall återvinningscentral eller få det borttransporterat mot en avgift.

Grovavfall är sådant som är för stort eller väger för mycket för att kunna läggas i ett vanligt avfallskärl. En hel del av grovavfallet kan återanvändas eller återvinnas. Hela möbler och annat användbart kan du lämna på Kretsloppsparken, eller till någon hjälporganisation eller second hand-butik.

Exempel på grovavfall

  • Trasiga möbler
  • Gamla cyklar
  • Stora leksaker
  • Trädgårdsavfall
  • Julgranar

Byggavfall, alltså det avfall som uppstår när du bygger om eller renoverar ett hus, räknas inte som grovavfall. För byggavfall, gips och däck gäller särskilda regler.

Olika för villor och flerbostadshus

Bor du i ett flerbostadshus ska det finnas ett rum för grovsopor. Alternativet är att fastighetsägaren ställer upp en container med jämna mellanrum. Hör med din fastighetsägare hur det är ordnat i just ditt hus. Hämtning av grovavfall för ägare till flerbostadshus

Bor du i villa, radhus eller fritidshus transporterar du själv bort ditt grovavfall till en återvinningscentral. Du kan även få ditt grovavfall hämtat mot en avgift. Hyr container för grovavfall