Plastförpackningar

Du lämnar dina plastförpackningar på en återvinningsstation eller i fastigheten om du bor i ett hus som har fastighetsnära insamling. Du kan också beställa hämtning av plastförpackningar hemma.

Tänk på att det bara är förpackningar som ska lämnas på återvinningsstationen. Du vet väl att du ska lämna både mjuka och hårda plastförpackningar? 

Skölj ur dina tomma förpackningar med lite vatten om det behövs, kanske med diskvattnet innan du tömmer ut det. Ta av kapsyler, lock och korkar, sortera dem efter material. Du kan lägga alla dina mjuka plastförpackningar i en påse och knyta ihop om det underlättar för dig.

Är det plast?

Är förpackningen av metall eller plast? Knyckla ihop förpackningen – vecklar den ut sig sorteras den som plastförpackning, annars sorteras den som metall.

Dessa plastförpackningar kan du lägga i plastinsamlingen

Det här är några exempel på vad du kan sortera som plastförpackningar:

 • Ketchupflaskor
 • Schampoflaskor
 • Rengöringsmedelsflaskor
 • Glasslådor
 • Saftdunkar
 • Kesoburkar
 • Frigolit
 • Plastpåsar
 • Chipspåsar
 • Plastfolie

Detta kan du INTE lägga i plastinsamlingen

 • Diskborstar
 • Tandborstar
 • Cd-skivor och fodral
 • Plastmappar
 • Engångsrakhyvlar
 • Leksaker av plast.

Detta händer med den insamlade plasten

Plastförpackningarna sorteras efter plastsort och färg på en sorteringsanläggning. Sedan pressas och mals de och används till plank, trafikkoner, plastpåsar och granulat – som är råvara till ny plast.

All plast kan ännu inte återvinnas. En del av plasten blir därför till energi genom förbränning. 

Läs mer om återvinning av plastförpackningar på FTI:s hemsida

Hämtning av förpackningar hemma

Du som privatperson kan beställa gratis hämtning av pappers-, plast- och metallförpackningar hemma vid dörren genom företaget TMR, Tailor-Made Responsibility.

Tjänsten kan användas både av dig som bor i lägenhet och av dig som bor i villa, men är inte tillgänglig för dig som bor i Södra skärgården. Det är TMR som ansvarar för tjänsten och dess utförande.