Pappersförpackningar och wellpapp

Pappersförpackningarna lämnas på en återvinningsstation eller om avsedd behållare finns i fastighetens soprum. Du kan också beställa hämtning av pappersförpackningar hemma. Platta till förpackningen för att spara utrymme.

Vi i Göteborg är rätt bra på att återvinna våra pappersförpackningar, men vi kan bli ännu bättre!

Till pappersförpackning räknas de förpackningar som till mer än hälften består av pappersfiber. Om en förpackning består av flera material, papper och till exempel plast eller aluminium – dela på den om det går. Är det inte möjligt så lägg dem ändå i behållaren för pappersförpackningar.

Skölj ur dina tomma förpackningar med lite vatten om det behövs, kanske med diskvattnet innan du tömmer ut det. Ta av kapsyler, lock och korkar, sortera dem efter material.

Vik ihop och platta till pappersförpackningen, så tar den mindre plats. Du kan även lägga mindre förpackningar i större. En tom mjölkförpackning rymmer minst fem ihopvikta.

Lägg inte pappersförpackningarna i hopknutna påsar.

Detta kan du lägga i behållaren för pappersförpackningar

Här är några vanliga exempel på vad du kan sortera som pappersförpackning:

 • Mjölk- och juicepaket – plastdelar som sitter fast i förpackningen kan sitta kvar
 • Pastakartonger 
 • Tvättmedelskartonger
 • Papphylsan i toarullen  
 • Omslagspapper 
 • Wellpapp (stora volymer lämnas till återvinningscentral)
 • Mjölpåsar 
 • Bärpåsar i papp

Lägg inte detta i behållaren  

 • Tidningar, magasin 
 • Broschyrer 
 • Kontorspapper  
 • Kuvert

Papperet blir nya förpackningar

Pappersförpackningarna transporteras till ett pappersbruk. Där mals de ner till ny pappersmassa som används till nya kartonger och ny wellpapp. Fibrerna i pappret går att återvinna upp till sju gånger innan de blir utslitna. Vi sparar både råvaran trä och energi när vi återvinner pappersförpackningar. 

Läs mer om återvinning av pappersförpackningar och wellpapp på www.ftiab.se

Hämtning av förpackningar hemma

Du som privatperson kan beställa gratis hämtning av pappers-, plast- och metallförpackningar hemma vid dörren genom företaget TMR, Tailor-Made Responsibility.

Tjänsten kan användas både av dig som bor i lägenhet och av dig som bor i villa, men är inte tillgänglig för dig som bor i Södra skärgården. Det är TMR som ansvarar för tjänsten och dess utförande.