Om förpackningsinsamling

En stor del av vårt hushållsavfall består av förpackningar. Genom att återvinna förpackningarna sparar vi både råvaror och energi. Du lämnar dina förpackningar på närmaste återvinningsstation eller i soprummet om din fastighetsägare har ordnat sopsortering där. Du kan också beställa hämtning av vissa förpackningar hemma.

Så här sorterar du förpackningar

Förpackningar finns i alla tänkbara former och färger och är oftast tillverkade av glas, papper, plast eller metall. Det är material som lämpar sig väl för återanvändning eller återvinning. Som konsument är du skyldig att sortera ut dina förpackningar.

På Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI:s) hemsida kan du läsa om hur du ska sortera dina förpackningar.

Förpackningar omfattas av förordningen om producentansvar. Det betyder att tillverkaren ska ta fullt miljöansvar för sin produkt, även efter det att produkten är färdiganvänd av dig som konsument.

Värdefullt material återvinns

Genom att du sorterar ut dina förpackningar och lämnar dem så att de kan återvinnas återför du värdefullt material till produktionen. På så vis sparas massor av energi och råvaror. Nästan alla förpackningar återvinns, men de som inte går att återvinna effektivt blir bränsle i ett avfallskraftvärmeverk.

Tänk på att det bara är förpackningar du får lämna på en återvinningsstation. Ju bättre du sorterar, desto effektivare kan materialen återvinnas. 

FTI har ansvar för återvinningsstationerna

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, har ansvar för stationerna. Det innebär att FTI ska se till att behållarna töms, att innehållet kommer till rätt plats i hanteringskedjan och att det är städat och rent på återvinningsstationerna.

Om du har synpunkter på städningen vid din återvinningsstation, vill tala om att behållarna är fulla, ge tips på förbättringar eller ställa en fråga, kontakta FTI på telefon 0200-88 03 11, eller via ett formulär på FTI:s hemsida.

Hämtning av förpackningar hemma

Du som privatperson kan beställa gratis hämtning av pappers-, plast- och metallförpackningar hemma vid dörren genom företaget TMR, Tailor-Made Responsibility.

Tjänsten kan användas både av dig som bor i lägenhet och av dig som bor i villa, men är inte tillgänglig för dig som bor i Södra skärgården. Det är TMR som ansvarar för tjänsten och dess utförande.