Metallförpackningar

Metallförpackningar lämnar du på återvinningsstationen eller i ditt soprum om du har behållare för det där. Du kan också beställa hämtning av metallförpackningar hemma. I behållaren för metall lämnar du förpackningar av stål, plåt och aluminium. Metall går att återvinna om och om igen.

Detta kan du lägga i metallinsamlingen

 • Konservburkar
 • Dryckesburkar
 • Aluminiumfolie
 • Tuber för till exempel kaviar. Låt korken sitta kvar om det luktar illa.
 • Lock
 • Kapsyler
 • Metallförpackning som innehållit färg eller lim, om den är tom och torr
 • Helt tömda sprayburkar

Detta kan du INTE lägga i metallinsamlingen

 • Metallförpackning som innehåller färg eller lim – det räknas som farligt avfall och ska lämnas på en miljöstation
 • Sprayburkar som inte är tomma - de räknas som farligt avfall
 • Utbrunna värmeljus - lämnas i containern för metall på återvinningscentralen. Ta loss hållaren till veken ur aluminiumbehållaren innan; det är två olika metaller.

Detta händer med den insamlade metallen

De insamlade metallförpackningarna transporteras till en sorteringsanläggning där aluminiumet skiljs från stålet. Stålet blir till nytt stål som används till armeringsjärn, motordelar och nya förpackningar. Aluminiumet blir till gjutaluminium för detaljer till bilar och nya förpackningar.

Förpackningsmaterial av metall är en eftertraktad resurs idag. Ett ton ihopsamlade kapsyler (1 000 kg) motsvarar den mängd plåt som behövs för att göra en Volvo V70! Återvinningen sparar också mycket energi - det går åt 95 procent mindre energi att tillverka aluminium av återvunnet material jämfört med att nytillverka aluminium med råvaran bauxit.

Metall kan återvinnas om och om igen om den inte förorenas. Genom att återvinna stål och aluminium sparar vi stora mängder energi jämfört med att tillverka nytt material från råvaran malm.  Läs mer om återvinning av metallförpackningar på FTI:s hemsida

Hämtning av förpackningar hemma

Du som privatperson kan beställa gratis hämtning av pappers-, plast- och metallförpackningar hemma vid dörren genom företaget TMR, Tailor-Made Responsibility.

Tjänsten kan användas både av dig som bor i lägenhet och av dig som bor i villa, men är inte tillgänglig för dig som bor i Södra skärgården. Det är TMR som ansvarar för tjänsten och dess utförande.