Glasförpackningar

Glas utan pant lämnar du på en återvinningsstation, eller i glasbehållaren för färgat respektive ofärgat glas i fastighetens soprum. Lock och kapsyler sorteras efter det material de är tillverkade av.

Glas har länge och med framgång samlats in och återvunnits. En svåravlivad myt säger att det färgade och det ofärgade glaset blandas i bilen som hämtar det. Sanningen är att det ofärgade glaset är mera värt än det färgade och därför är det viktigt att det sorteras för sig.

Bara förpackningsglas i glasinsamlingen

Glasinsamlingen gäller enbart förpackningar och inte andra glasprodukter som dricksglas, fönsterglas, prydnadssaker och lampor. Om du har ett obrukbart dricksglas kan du slänga det i den vanliga soppåsen, större föremål och fönster- och spegelglas ska du lämna på återvinningscentralen. Om det finns vassa kanter på glaset, se till att förpacka det väl innan du slänger det i soppåsen.

Detta kan du lägga i glasinsamlingen

 • Vinflaskor
 • Saftflaskor
 • Ölflaskor
 • Kaffeburkar
 • Syltburkar
 • Rödbetsburkar

Lägg INTE detta i glasinsamlingen

 • Dricksglas 
 • Porslin
 • Keramik
 • Fönsterglas
 • Spegelglas 
 • Glöd-, lågenergi- eller ledlampor och andra ljuskällor
 • Lysrör

Tänk på att aldrig slänga glödlampor eller lysrör i glasinsamlingen. De innehåller farliga ämnen och ska samlas in som farligt avfall.

Glaset blir nya burkar och flaskor

Två tredjedelar av glaset blir till nya glasburkar och glasflaskor, en tredjedel blir glasfibrer i isoleringsmaterial eller tillsatsmedel i betong. Glaset kan återvinnas om och om igen utan att förlora i kvalitet. Vi sparar både energi och råvaror (sand, soda och kalk) genom att återvinna glaset. 

Läs mer om återvinning av glasförpackningar på FTI:s hemsida