Förpackningsinsamling

En stor del av vårt hushållsavfall består av förpackningar. Genom att återvinna förpackningarna sparar vi både råvaror och energi. Du lämnar dina förpackningar på närmaste återvinningsstation eller i soprummet om din fastighetsägare har ordnat sopsortering där.

Om förpackningsinsamling

En stor del av vårt hushållsavfall består av förpackningar. Genom att återvinna förpackningarna sparar vi både råvaror och energi. Du lämnar dina förpackningar på närmaste återvinningsstation eller i soprummet om din fastighetsägare har ordnat sopsortering där. Du kan också beställa hämtning av vissa förpackningar hemma.

Pappersförpackningar och wellpapp

Pappersförpackningarna lämnas på en återvinningsstation eller om avsedd behållare finns i fastighetens soprum. Du kan också beställa hämtning av pappersförpackningar hemma. Platta till förpackningen för att spara utrymme.

Glasförpackningar

Glas utan pant lämnar du på en återvinningsstation, eller i glasbehållaren för färgat respektive ofärgat glas i fastighetens soprum. Lock och kapsyler sorteras efter det material de är tillverkade av.

Metallförpackningar

Metallförpackningar lämnar du på återvinningsstationen eller i ditt soprum om du har behållare för det där. Du kan också beställa hämtning av metallförpackningar hemma. I behållaren för metall lämnar du förpackningar av stål, plåt och aluminium. Metall går att återvinna om och om igen.

Plastförpackningar

Du lämnar dina plastförpackningar på en återvinningsstation eller i fastigheten om du bor i ett hus som har fastighetsnära insamling. Du kan också beställa hämtning av plastförpackningar hemma.