Vitvaror

Lämna in gamla spisar och kyl- och frysskåp på återvinningscentral. Där kan du lämna vitvaror gratis. Du kan också beställa hämtning av vitvaror mot en avgift. Äldre kyl- och frysskåp innehåller det farliga ämnet freon som skadar ozonskiktet.

För alla vitvaror gäller producentansvar, vilket betyder att den som tillverkat varan också ska ta omhand den på lämpligt sätt när den slängs eller skrotas. Du bidrar genom att lämna in dina vitvaror på återvinningscentral eller beställa hämtning.

På en återvinningscentral lämnar du vitvaror gratis. Du kan också beställa hämtning av vitvaror mot en avgift, som tas ut per vara. Vitvarorna ska då ställas vid en farbar väg så att bilen lätt kan komma åt dem. Kontakta Kretslopp och vattens kundservice för beställning.

Hämtning av vitvaror

Du kan beställa hämtning av vitvaror mot en avgift. Däremot tar vi inte emot kyl- och frysdiskar eller andra kylanläggningar. Kontakta en auktoriserad entreprenör om du vill bli av med sådana. Här kan du läsa mer om godkända entrepenörer.

Freon tas omhand

Många kyl- och frysskåp innehåller freon som påverkar ozonskiktet i atmosfären negativt. Det är därför viktigt att inga vitvaror hamnar ute i naturen. Insamlade kyl- och frysskåpen demonteras, metallerna och freonerna återvinns. Freon är ett varumärke för CFC (klorfluorkarboner).