Om farligt avfall

I våra hushåll använder vi oss av många kemikalier och farliga ämnen. Det är livsviktigt att vi inte häller ut dessa i avloppet eller lägger dem i soppåsen, eftersom de farliga ämnena kommer tillbaka till oss på ett eller annat sätt. Lämna ditt farliga avfall till Farligt avfall-bilen, i samlaren, i småbåtshamnarnas miljöstationer eller på återvinningscentralerna.

Försök att hitta miljövänliga alternativ till de produkter i ditt hushåll som innehåller farliga ämnen! Välj till exempel produkter märkta med Bra miljöval (Falken) och Svanen. Men tänk på att även en miljömärkt kemikalie ska lämnas som farligt avfall. 

Du kan läsa mer om hur du sorterar farligt avfall i vårt informationsblad här:

Inget farligt avfall i soporna! Infoblad

Exempel på farligt avfall

 • Bekämpningsmedel
 • Bilbatterier
 • Bränslen och oljor
 • Fotokemikalier
 • Färg och limrester
 • Klorin
 • Lysrör, glödlampor och lågenergilampor
 • Lösningsmedel, lacknafta, thinner, terpentin, fotogen och aceton
 • Nagellack
 • Oljeavfall, spillolja från motorer och oljefilter
 • Sprayflaskor som innehåller färg eller kemikalier
 • Syror och alkalier, saltsyra och kaustiksoda
 • Termometrar med kvicksilver
 • Tändvätska
 • Uppladdningsbara batterier
 • Vissa avfettnings- och rengöringsmedel

Så här ska farliga kemiska produkter vara märkta

Från och med 1 juni 2015 måste kemiska produkter vara märkta med något av nedanstående faro-piktogram. De måste vara märkta för att många av dem har egenskaper som gör att de är farliga för människor och miljö.

Innan 2015 användes dessa orange symboler:

Bär det du vill göra dig av med någon av dessa rödvita eller orange märkningar är det troligen farligt avfall och ska lämnas till Farligt avfall-bilen, återvinningscentral eller miljöstation.

Här lämnar du farligt avfall

Om det farliga avfallet kommer ut i vattnet kan det skada vattenlevande djur och växter. Om det läggs i soppåsen kan giftiga ämnen hamna i förbränningsaskan från Sävenäs. Det farliga avfallet lämnar du i en samlare, på en miljöstation, en återvinningscentral eller till Farligt avfall-bilen. Det finns miljöstationer öppna för allmänheten i flera av Grefab:s fritidsbåtshamnar.

Lämna kosmetiksopor i Kicks och Åhléns butiker

Släng inte parfym, hårspray och annat i soporna och häll det inte i avloppet. De innehåller farliga ämnen som vi inte vill ha i natur, hav och sjöar. Lämna istället kosmetiskt avfall i Kicks butiker och på Åhlénsvaruhusen – eller, som vanligt, till miljöstation, återvinningscentral eller farligt avfallbil.

Detta kan du lämna:

 • Nagellack
 • Nagellackborttagningsmedel
 • Hårfärgningsmedel
 • Myggmedel
 • Parfymer
 • Sprayburkar med innehåll (hårspray, glitterspray, deodoranter med mera)

Kretslopp och vattens entreprenör tar sedan hand om kosmetiksoporna på ett miljöriktigt sätt. Detta är ett samarbete mellan Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad, Kicks och Åhlénsvarusen för att göra det enklare att lämna kosmetiskt avfall.

Schampo, hudlotion och likande innehåller inte farliga ämnen. Använd upp det och sortera som plastförpacking.

Farligt avfall ska vara väl förpackat

Tänk på att ditt farliga avfall ska vara väl förpackat. Det bästa är att ha det kvar i originalförpackningen. Om du har hällt över något i en annan förpackning, skriv då tydligt på den vad den innehåller. Trasiga, bräckliga eller läckande förpackningar innebär risker för personalen och miljön.

Det insamlade farliga avfallet sorteras. Sedan skickas det vidare till olika anläggningar runtom i Sverige för att återvinnas, förstöras eller deponeras.