Lampor och lysrör

Ljuskällor som lågenergilampor, lysrör, led- och glödlampor och alla sorters smålampor innehåller skadliga ämnen och ska sorteras ut från det vanliga avfallet.

Ljuskällor ska inte slängas i restavfallet. I en del flerbostadshus har fastighetsägaren satt upp boxar avsedda för olika lampor och ljuskällor, annars ska de lämnas på miljöstation, återvinningscentral, till Farligt avfall-bilen eller i samlaren.

Alla ljuskällor ska i samma behållare

Glödlampor, halogenlampor, led-lampor, lågenergilampor och lysrör som inte är längre än 60 cm ska du lägga i samma behållare.

Glödlampor innehåller en liten mängd bly i lödningen vid sockeln och både lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver. Ljuskällor ska därför inte slängas vare sig bland restavfallet eller i glasinsamlingen, utan du är enligt lag skyldig att sortera ut dem. 

Ljuskällor räknas som elavfall och lyder därmed under producentansvaret.