Läkemedel

Gamla och överblivna mediciner lämnar du till ett apotek. De får inte spolas ner i avloppet eller läggas i soporna, eftersom de innehåller ämnen som inte ska komma ut i naturen.

Rensa ur ditt medicinskåp på gamla tabletter och flytande medicin som du inte längre använder. Lägg dem i en genomskinlig plastpåse och ta med till ett apotek. Apoteken har också särskilda påsar som du kan få. När du lämnar in din påse behöver du inte stå i kö för att göra det – lämna den bara till någon av apotekets personal.

Använda kanyler lämnas till apoteket i en speciell behållare som du får gratis där.

Kvicksilvertermometrar lämnar du till farligt avfall-bilen, in på en miljöstation eller återvinningscentral.

Läkemedlen förbränns i anläggningar med avancerad rökgasrening och askan läggs på en godkänd deponi (soptipp).