Elektronik och elavfall

Allt som har sladd eller drivs med batteri räknas som elavfall. Alla trasiga el- eller batteridrivna hushållsapparater ska sorteras ut och lämnas till särskild behandling.

Vem har inte en elektrisk pryl som inte längre fungerar liggande i något skrymsle hemma? Allt som har sladd eller drivs med batteri räknas som elavfall och lämnas på en återvinningscentral, samlaren eller till Farligt avfall-bilen.

Från den 1 oktober 2015 måste butiker som säljer elutrustning också ta emot uttjänta elprodukter. I mindre butiker kan du lämna ditt elavfall när du köper en ny liknande produkt. Större butiker som säljer konsumentelektronik tar emot all typ av småelektronik, mindre än 25 cm i omfång, även när du inte köper något nytt.

Elavfall innehåller både värdefulla metaller och hälsofarliga ämnen. Därför ska du lämna det till en återvinningscentral. I en del flerbostadshus finns numera en behållare för elektronik i grovavfallsrummet. Du kan också få ditt elavfall hämtat, läs mer om elektroniktjänsten.

Exempel på elavfall

 • Glödlampor, lågenergilampor och lysrör upp till 60 cm:s längd (särskild behållare)
 • Lysrör (särskild behållare)
 • Hårddiskar
 • Hi-fi-utrustning
 • Mobiltelefoner
 • Leksaker (elektroniska eller med inbyggt batteri)
 • Tv-apparater
 • Radioapparater
 • Bildskärmar
 • Hårtorkar
 • Brödrostar
 • Matberedare
 • Borrmaskiner
 • Rakapparater

Produkter med inbyggda batterier

Tänk på att många produkter innehåller inbyggda batterier. Om ett inbyggt batteri inte går att plocka ut, ur till exempel en leksak, så kan du lämna hela leksaken i något av våra insamlingssystem för elavfall, eller i elavfallsinsamlingen i din fastighet. Är det en större produkt – lämna den som elavfall på någon av återvinningscentralerna. 

Både värdefullt och giftigt i elavfallet

El-avfallet plockas isär och delarna sorteras. Kretskort innehåller bland annat guld och i sladdar finns det mycket koppar och andra värdefulla metaller. Det finns många giftiga ämnen i vårt elavfall också, till exempel kvicksilver, PCB och flamskyddsmedel. Insamlingen gör att det kan tas om hand på ett bra sätt.

Tillverkaren har ansvar för elavfallet

Det är förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, som säger att alla gamla elapparater ska samlas in och återvinnas på ett säkert och miljöriktigt sätt.

El-Kretsen är näringslivets dominerande servicebolag för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter. El-Kretsen arbetar med i stort sett alla elprodukter, som används i hemmen, på kontoren, i sjukvården och på laboratorierna. Därtill kommer alla typer av elektriska ljuskällor och armaturer. Målsättningen är att på ett miljöriktigt sätt ta hand om alla anslutna kunders elektriska och elektroniska produkter enligt förordningen om producentansvar.

De flesta el-produkter, förutom kyldiskar, kan privatpersoner lämna avgiftsfritt på återvinningscentralen. Läs mer om elektronikåtervinning på El-Kretsens hemsida.