Batterier

Lämna alla dina uttjänta batterier i batteriholkar på återvinningsstationer, samlare och miljörum eller till farligt avfall-bilen. Batterier innehåller bland annat tungmetallerna kvicksilver, kadmium och bly, ämnen som inte ska hamna i naturen.

Batterier lämnar du enklast i en så kallad batteriholk som finns på alla återvinningsstationer. Du kan också lämna dem i en samlare, på en återvinningscentral eller miljöstation eller till farligt avfall-bilen. Vissa butiker har också batteriholkar liksom vissa miljörum i flerbostadshus. Tänk på att lägga batterierna lösa i insamlingsbehållaren – inte samlade i en plastpåse.

Bilbatterier ska du lämna på en miljöstation eller återvinningscentral.

Missa inte de inbyggda batterierna

Tänk på att många produkter innehåller inbyggda batterier. Om ett inbyggt batteri inte går att plocka ut, ur till exempel en leksak, så kan du – förutsatt att den inte är för stor – lämna hela saken i batteriholken eller i batteriinsamlingen i din fastighet. Är det en större produkt kan du lämna den som elavfall på en återvinningscentral.

Småbatterierna sorteras på en anläggning

Småbatterier transporteras till en anläggning där man sorterar batterierna efter vilken slags typ det är – bly, nickelkadmium, nickelmetallhydrid, kvicksilver och "övriga".

Läs mer om batteriinsamlingen på www.batteriatervinningen.se.