Gips

Gips kan du lämna i en separat behållare på återvinningscentralen. Lägg aldrig gips i behållare för brännbart avfall eller i din vanliga soppåse.

Gips bidrar till försurande utsläpp vid förbränning och ska därför aldrig slängas tillsammans med avfall som går till förbränning. Gipsrester ska lämnas i en egen container på återvinningscentralen.

Gips innehåller hela 18 procent svavel som kan orsaka försurning och urlakning av metaller i mark och vatten. Bundet i gipset gör svavlet ingen skada, men vid förbränning frigörs svaveloxider som följer med rökgaserna ut. Därför är det mycket viktigt att gips inte kommer med avfallet till förbränning.

Lämna gips till återvinning

Gips kan du lämna i en separat behållare på återvinningscentralen. Lägg aldrig gips i behållare för brännbart avfall eller i din vanliga soppåse. Återvinning av gips innebär att det gamla gipset mals ned till ett pulver som används i nya gipsskivor. En ny gipsskiva kan innehålla så mycket som 20 procent återvunnet gips.