Byggavfall, gips och däck

Även avfall som inte räknas som farligt avfall kan behöva tas om hand på ett speciellt sätt. Till exempel om du renoverar hemma och river ut ditt gamla kök eller om du har köpt nya däck till bilen. Här kan du läsa mer om hur du sorterar byggavfall, däck och gips.

Däck och bilar

Du kan lämna in dina gamla däck där du köper nya eller på en återvinningscentral. Du får inte lämna däcken i fastighetens grovsoprum. Bilar omfattas av producentansvar och lämnas till auktoriserad skrot.

Gips

Gips kan du lämna i en separat behållare på återvinningscentralen. Lägg aldrig gips i behållare för brännbart avfall eller i din vanliga soppåse.

Bygg- och rivningsavfall

Fasta inventarier som tillhör hushållet räknas som bygg- och rivningsavfall och inte som grovavfall. Rivningar av hus ska göras så att material som går att använda igen inte förstörs. Det som inte kan användas igen ska sorteras så at det kan återvinnas på bästa sätt.