Sortera avfall i hushållet

Att sortera avfallet är att utnyttja resurser effektivt. Det sparar energi, miljö och råvaror. Men glöm inte att du genom att minimera din avfallsmängd bidrar ännu mer. Här hittar du information om att sortera hushållsavfall, tidningar och förpackningar.

Syltburk eller ketchupflaska? Skriv in vad du vill sopsortera och få svar direkt i sorteringsguiden.

Häll aldrig ut matfett eller olja i avloppet! Fett stelnar när det kyls ner och kan orsaka stopp i ledningarna.

En stor del av hushållets avfall går att sortera ut och behandla för sig: matavfallet, förpackningar, farligt avfall, el-avfall och grovavfall. Är du duktig på att sortera blir det inte så mycket kvar som måste slängas i den vanliga soppåsen. Det som blir kvar för den vanliga soppåsen kallas restavfall och går till förbränning.

Ungefär hälften av det man slänger i den vanliga soppåsen kan komposteras. Här kan du läsa om hur din kompostbehållare bör vara och hur du sköter din kompost.

I flerbostadshus ska det finnas grovsoprum eller med jämna mellanrum container för grovsopor. Bor du i villa får du själv transportera bort ditt grovavfall återvinningscentral eller få det borttransporterat mot en avgift.

Tidningar och trycksaker lämnar du på närmaste återvinningsstation eller i insamlingen i din fastighet. Här får du reda på vad du kan och inte kan slänga i tidningsåtervinningen.

Stickande och skärande avfall, som rakblad, nålar, trasigt glas och porslin, kan skada de som hämtar ditt avfall. Förpacka sådant avfall väl och lägg det i den vanliga soppåsen.