Minska ditt avfall

Göteborg utan sopor! Om vi samlar allt avfall från hushållen i Göteborg under ett år fyller vi hela Ullevi med skräp. För att minska sopberget måste vi hjälpas åt genom att slänga mindre. Så här minskar vi sopberget tillsammans.

Minska ditt avfall