Vanliga frågor och svar

Var beställer jag nya matavfallspåsar? Hur anmäler jag ägarbyte av va- och avfallsabonnemang? Hur ofta byter ni vattenmätaren? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om avfall, vatten och avlopp.