Störningar och ändringar i avfalls-, vatten- och avloppstjänster

Dina sopor hämtas regelbundet. Och slurp - där försvinner avloppsvattnet. Du vrider på kranen och ut kommer friskt och gott dricksvatten. Kretslopp och vatten arbetar ständigt med att dina avfalls-, vatten- och avloppstjänster ska fungera. Men ibland händer det något som gör att allt inte funkar som det ska.

Här kan du läsa om eventuella driftstörningar, vad du själv kan göra och vart du kan vända dig om det blir problem.

Vattenläckor, avbrott och störningar

Akuta störningar och ändringar av avfallshämtning

Ändrad sophämtning kring helgdagar