Felanmälan Kretslopp och vatten

Vi ansvarar för att du har gott och hälsosamt vatten i kranen, effektiv hantering av avloppsvatten och miljömässig avfallshantering. Om du upptäckt en vattenläcka, har stopp i avloppet eller ditt avfall inte blir hämtat som vi kommit överens om kan du göra en felanmälan.

Akut vattenläcka eller stopp i avloppet utanför din tomtgräns

Ring oss dygnet runt på telefon 031-368 27 00 (knappval 2). Mellan klockan 16.30 och 07.00 blir du kopplad till SOS Alarm.

Utebliven sophämtning

Ring oss på 031-368 27 00 eller mejla kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se. Vår kundservice har öppet måndag, tisdag, torsdag och fredag 07.00 - 16.00, onsdagar 09.00 - 16.00.

Skada på din egendom

Har du drabbats av källaröversvämning, stopp i avloppet eller annan skada som orsakats av vår vatten- och avloppsverksamhet kan du ha rätt till ersättning. Läs mer om skada på vatten och avlopp:

Anmäl skada vatten och avlopp