Bygga nytt eller flytta

Vill du ansluta din fastighet till kommunalt vatten- och avlopp? Här kan du se hur det går till och vad du ska göra. Om du flyttar in i en nybyggt hus behöver du teckna ett avfallsabonnemang. Om du har sålt ditt hus behöver du byta ägare på abonnemangen.

Ansluta till vatten och avlopp

I Göteborg är de allra flesta fastigheter anslutna till kommunalt vatten och avlopp men förutsättningarna ser olika ut i staden. Läs mer om hur du ansöker om anslutning och vad du bör tänka på.

Avfallsabonnemang

Genom att se över ditt avfallsabonnemang kan du både spara pengar och bli mer miljövänlig. I Göteborg har vi vikttaxa vilket innebär att ju mindre ditt kärl väger desto lägre blir dina kostnader. Här kan du läsa mer om våra olika abonnemang och ändra till ett förmånligare, både för din ekonomi och för miljön. Tumregeln är att ju mer du sorterar desto billigare blir det.

Ändra avfallsabonnemang 

Sålt ditt hus?

Har du sålt ditt hus ska du anmäla ägarbyte av va- och avfallsabonnemangen till Kretslopp och vatten.

Anmäl ägarbyte

Vad kostar det?

Avfallstaxa

Vatten och avloppstaxa