Sortera avfall i flerbostadshus

Det blir allt vanligare att förvaltare av flerbostadshus erbjuder sortering i fastigheten. Många har möjlighet att sortera ut matavfallet, och ofta finns det även insamling av tidningar, förpackningar, batterier och glödlampor. Det går också att beställa hämtning av grovavfall och vissa förpackningar hemma.

Efterfråga fler kärl!

Saknar du fullständig sortering finns det inget som hindrar att servicen i huset där du bor utökas med fler kärl, för till exempel matavfall, tidningar och olika slags förpackningar. Eftersom mängden restavfall ofta minskar betydligt om man underlättar källsortering, behöver inte behovet av utrymme öka. Och eftersom avgiften för blandat avfall är betydligt högre än för sorterat kan även kostnaden hållas nere. Hör gärna med din hyresvärd eller bostadsrättsförening hur ni kan utveckla husets avfallshantering.

Har du hittat till grovsoprummet?

Det är fastighetsägarens skyldighet att erbjuda de boende möjlighet att lämna grovavfall, till exempel en gammal soffa, i eller i anslutning till fastigheten. Antingen kan det finnas ett särskilt grovsoprum, eller så ska de boende få tillgång till en container för grovavfall då och då. Kolla vad som gäller hos dig. Om det finns ett särskilt utrymme för grovavfall kan där också finnas möjlighet att lämna elavfall och farligt avfall.

Andra möjligheter att lämna avfall

I Göteborg finns ett väl utbyggt nät med återvinningsstationer, miljöstationer och återvinningscentraler. Där kan du bli av med det avfall som du inte kan slänga i den vanliga soppåsen eller i fastighetens soprum. På miljöstationen kan du bara lämna farligt avfall. På återvinningsstationen kan du lämna:

  • Tidningar
  • Pappersförpackningar (inklusive wellpapp)
  • Plastförpackningar (hårda och mjuka)
  • Metallförpackningar
  • Ofärgade glasförpackningar
  • Färgade glasförpackningar
  • Batterier

Få dina förpackningar hämtade hemma

Du som privatperson kan beställa gratis hämtning av pappers-, plast- och metallförpackningar hemma vid dörren genom företaget TMR, Tailor-Made Responsibility.

Du hittar mer information om tjänsten och hur du gör för att starta ett abonnemang här. 

Få ditt grovavfall hämtat hemma

Vår hämta-hemma-tjänst är en extra service för dig som vill få ditt grovavfall hämtat hemma, inklusive bärhjälp. Tjänsten kan användas både av dig som bor i lägenhet och dig som bor i villa, men den är också till för ägare av flerbostadshus och för samfälligheter. Här kan du läsa mer om hur du beställer hämtning av grovavfall hemma