Södra skärgården

Här kan du som bor i Södra skärgården se var du kan lämna ditt avfall.

Asbest

Mindre mängder asbest kan lämnas, väl inslaget i byggplast eller dylikt, i särskild behållare på Styrsö Skäret återvinningscentral (ÅVC).

Bygg- och rivningsmaterial

När du renoverar eller bygger om kan det bli större mängder byggavfall. Då ska du anlita valfri entreprenör för hyra av en container.

Små mängder bygg- och rivningsavfall, en enstaka garderob, några bräder eller dylikt, kan lämnas på följande platser:

Asperö I behållaren för brännbart grovavfall på Asperö kretsloppsplats.
Brännö I behållaren för brännbart grovavfall på Brännö kretsloppsplats.
Donsö I behållaren för brännbart grovavfall på kretsloppsplatsen Styrsö Skäret.
Köpstadsö I behållaren för brännbart grovavfall när den står utställd. Övrig tid på året i behållaren för brännbart grovavfall på kretsloppsplatsen Styrsö Skäret.
Styrsö I behållaren för brännbart grovavfall på Styrsö Skäret ÅVC.
Vrångö I behållaren för brännbart grovavfall på kretsloppsplatsen i Mittvik, nära helikopterplattan.

Här kan du läsa mer om bygg- och rivningsavfall.

El- och elektronikprodukter (ej kyl, frys och vitvaror, se nedan)

Asperö Lämnas i miljöstationen på Asperö kretsloppsplats.
Brännö Lämnas i miljöstationen vid Långejorden.
Donsö Lämnas i miljöstationen vid Donsö Hamnväg.
Köpstadsö Lämnas i behållare vid trafikbryggan.
Styrsö Lämnas i särskild behållare på Styrsö Skäret ÅVC.
Vrångö Lämnas i miljöstationen i hamnen.

Här kan du läsa mer om el- och elektronikavfall. Tänk på att det kan finnas särskilda regler för kyl, frys och andra vitvaror. Se längre ner på denna sida.

Farligt avfall

Asperö Lämnas i miljöstationen på Asperö kretsloppsplats.
Brännö Lämnas i miljöstationen vid Långejorden.
Donsö Lämnas i miljöstationen vid Donsö Hamnväg.
Köpstadsö Lämnas i någon av miljöstationerna på Styrsö (Styrsö Skäret eller Styrsö Hamnväg).
Styrsö Lämnas i någon av miljöstationerna vid kretsloppsplatsen Styrsö Skäret eller Styrsö Hamnväg.
Vrångö Lämnas i miljöstationen i hamnen.

Här kan du läsa mer om farligt avfall.

Fyllnadsmassor

Till exempel tegel, betong och grus, dock inte gips eller jord, lämnas vid anvisad plats på Styrsö Skäret.

Tegel, betong och grus är bygg-, rivnings- och anläggningsavfall. Vill du ha detta hämtat vid din fastighet ska du anlita valfri entreprenör för att hyra container.

Gips

Gips kan lämnas utsorterat i anvisad behållare på Styrsö Skäret ÅVC. Här kan du läsa mer om insamling av gips.

Glasförpackningar (färgade och ofärgade)

Asperö Lämnas sorterade i rätt behållare på Asperö kretsloppsplats.
Brännö Lämnas sorterade i rätt behållare på Brännö kretsloppsplats.
Donsö Lämnas sorterade i rätt behållare vid gamla reningsverket.
Köpstadsö Lämnas sorterade i rätt behållare vid trafikbryggan.
Styrsö Lämnas sorterade i rätt behållare på Styrsö Skäret ÅVC. Glasförpackningar kan även lämnas vid Dammkärrsvägen och vid Styrsö Bratten.
Vrångö Lämnas sorterade i rätt behållare på kretsloppsplatsen i Mittvik, nära helikopterplattan. Kan även lämnas i Vrångö hamn.

Här kan du läsa mer om insamling av glasförpackningar.

Grovavfall

Du sorterar i brännbart och obrännbart.

Asperö Lämnas i rätt container på Asperö kretsloppsplats.
Brännö Lämnas i rätt container på Brännö kretsloppsplats.
Donsö Lämnas i rätt container på Styrsö Skäret ÅVC.
Köpstadsö Vid tre tillfällen under året ställs behållare ut vid trafikbryggan. Datum meddelas på anslagstavlorna. Övriga tider kan du lämna sorterat grovavfall i behållare på Styrsö Skäret ÅVC.
Styrsö Lämnas på Styrsö Skäret ÅVC.
Vrångö Lämnas sorterat i behållare på kretsloppsplatsen i Mittvik, nära helikopterplattan.

Här kan du läsa mer om grovavfall.

Hushållssopor och matavfall

Du får inte lägga hushållssopor och matavfall i de containrar som är avsedda för sorterat avfall. För sådant hushållsavfall ska du teckna ett eget abonnemang hos Kretslopp och vattens kundservice. Här kan du läsa mer om matavfall.

Järn och metall

Asperö Lämnas i containern för obrännbart grovavfall vid Asperö kretsloppsplats.
Brännö Lämnas i containern för obrännbart grovavfall vid Brännö kretsloppsplats.
Donsö Lämnas utsorterat i särskild behållare på Styrsö Skäret ÅVC.
Köpstadsö Lämnas i containern för obrännbart grovavfall när den står utställd. Övrig tid på året kan järn och metall lämnas utsorterat i särskild behållare på Styrsö Skäret ÅVC.
Styrsö Lämnas utsorterat i särskild behållare på Styrsö Skäret ÅVC.
Vrångö Lämnas i containern för obrännbart grovavfall på kretsloppsplatsen i Mittvik, nära helikopterplattan.

Kyl, frys och vitvaror

Asperö Kan ställas vid sidan av grovavfallscontainrarna på Asperö kretsloppsplats.
Brännö Kan ställas vid sidan av grovavfallscontainrarna på Brännö kretsloppsplats.
Donsö Någon lämningsplats finns inte på Donsö. Du kan transportera dina maskiner och skåp till Styrsö Skäret ÅVC där en speciell lämningsplats finns, eller lämna på en återvinningscentral på fastlandet.
Köpstadsö Kan ställas vid sidan av containern för hushållssopor, vid trafikbryggan.
Styrsö Ställs på anvisad plats på Styrsö Skäret ÅVC.
Vrångö Kan ställas vid sidan av grovavfallscontainrarna på kretsloppsplatsen i Mittvik, nära helikopterplattan.

Här kan du läsa mer om insamling av vitvaror.

Läkemedel och kanyler

Kasserade läkemedel och kanyler ska lämnas till apotek. Här kan du läsa mer om vad du ska göra med dina kasserade läkemedel.

Metallförpackningar

Metallförpackningar kan sorteras ut och lämnas på Styrsö Skäret ÅVC eller på någon av återvinningsstationerna i Göteborg. Metallförpackningar kan också läggas bland obrännbart grovavfall.

Vi håller just nu på att se över Södra skärgården, för att förhoppningsvis kunna få till en eller flera återvinningsstationer på fler av öarna och därmed underlätta för dig som vill sortera ut dina förpackningar.

Här kan du läsa mer om förpackningsinsamling och insamling av metallförpackningar.

Pappersförpackningar

Pappersförpackningar kan sorteras ut och lämnas på Styrsö Skäret ÅVC eller på någon av återvinningsstationerna i Göteborg. Du som bor i Södra skärgården kan också lägga dina pappersförpackningar i den vanliga soppåsen. Större kartonger, wellpapp och annat skrymmande kan läggas i behållaren för brännbart grovavfall.

Vi håller just nu på att se över Södra skärgården, för att förhoppningsvis kunna få till en eller flera återvinningsstationer på fler av öarna och därmed underlätta för dig som vill sortera ut dina förpackningar.

Här kan du läsa mer om förpackningsinsamling och insamling av pappersförpackningar.

Plastförpackningar

Plastförpackningar kan sorteras ut och lämnas på Styrsö Skäret ÅVC eller på någon av återvinningsstationerna i Göteborg. Du kan också slänga dina plastförpackningar i den vanliga soppåsen. Skrymmande avfall, som stora flaskor eller dunkar av plast, kan läggas i behållaren för brännbart grovavfall där du också kan lägga frigolit.

Vi håller just nu på att se över Södra skärgården, för att förhoppningsvis kunna få till en eller flera återvinningsstationer på fler av öarna och därmed underlätta för dig som vill sortera ut dina förpackningar.

Här kan du läsa mer om förpackningsinsamling och insamling av plastförpackningar.

Småbatterier

Asperö Lämnas i miljöstationen på Asperö kretsloppsplats.
Brännö Lämnas i miljöstationen vid Långejorden.
Donsö Lämnas i miljöstationen vid Donsö Hamnväg.
Köpstadsö Lämnas i batteribox som finns vid tidningscontainern vid trafikbryggan.
Styrsö Lämnas i någon av miljöstationerna vid Styrsö Skäret eller Styrsö Hamnväg.
Vrångö Lämnas i miljöstationen i hamnen, eller i batteriholken på kretsloppsplatsen i Mittvik, nära helikopterplattan.

Här kan du läsa mer om insamling av batterier.

Tidningar

Asperö Lämnas i behållare på Asperö kretsloppsplats.
Brännö Kan lämnas i behållare på Brännö kretsloppsplats.
Donsö Lämnas i behållare vid gamla reningsverket.
Köpstadsö Lämnas i behållare vid trafikbryggan.
Styrsö Lämnas i behållare vid Styrsö Skäret ÅVC. Tidningar kan även lämnas vid Styrsö Bratten och vid Dammkärrsvägen.
Vrångö Lämnas i behållare på kretsloppsplatsen i Mittvik, nära helikopterplattan.

Här kan du läsa mer om tidningsinsamling.

Tryckimpregnerat trä

Tryckimpregnerat trä lämnas utsorterat i anvisad behållare på Styrsö Skäret ÅVC.

Trädgårdsris

Små mängder: Mindre mängder kan läggas i containern för brännbart grovavfall.

Större mängder: Lämnas på anvisad plats på Styrsö Skäret ÅVC.

Träprodukter, trävaror

Produkter och byggmaterial av trä kan du lägga i containern för brännbart grovavfall. Du kan också lämna utsorterat trä i den särskilda behållaren på Styrsö Skäret ÅVC.