Hitta miljöstationer

På miljöstationen lämnar du farligt avfall. Du hittar dem i småbåtshamnar runt om i Göteborg.

Miljöstationerna har öppet dygnet runt.

Detta kan du lämna på miljöstationen

Småbåtshamn, Hovås

Här kan du lämna glödlampor, lågenergilampor, småbatterier, bil- och båtbatterier, olja, färg, drivmedel och lösningsmedel, glykol, sprayburkar och småelektronik. Du kan INTE lämna lysrör, baser, syror, kemikalier och bekämpningsmedel.

Besöksadress
Skepparevägen 11
Öppettider
Obemannat men öppet dygnet runt
Om miljöstationer i Göteborgs Stad
På en miljöstation kan du lämna ditt farliga avfall, till exempel starka rengöringsmedel, nagellack, lösningsmedel, olja och färgrester.

Miljöstationerna finns på bensinstationer och i Grefab:s småbåtshamnar runt om i Göteborg. Stationen består av en container särskilt inredd för förvaring av farligt avfall. När du vill lämna material kontaktar du personalen på macken. Miljöstationerna i småbåtshamnarna är obemannade, men öppna dygnet runt.

Detta kan du lämna på miljöstationen

Har du synpunkter eller frågor, kan du kontakta Kretslopp och vattens kundservice.

Här kan du lämna olika typer av avfall i Göteborg:
Farligt Avfall-samlaren
Miljöstationer
Återvinningscentraler
Återvinningsstationer