Detta kan du lämna på miljöstationen

På miljöstationen lämnar du farligt avfall. De finns på bensinstationer och i småbåtshamnar runt om i Göteborg.

Bensinstationernas miljöstationer består av en låst container särskilt inredd för förvaring av farligt avfall. När du vill lämna farligt avfall i containern kontaktar du bensinstationens personal.

I hamnarna är miljöstationen en inredd bod i vilken du lämnar det farliga avfallet. Hamnarnas miljöstationer är obemannade men öppna dygnet runt.

Eftersom ytan i miljöstationerna är begränsad kan du inte lämna mer än det som kan finnas i ett vanligt hushåll. Du kan också lämna farligt avfall på återvinningscentralerna eller till Farligt avfall-bilen. Vissa smågrejer kan du lägga i Samlaren, som finns i vissa butiker.

Exempel på farligt avfall

 • Bekämpningsmedel och andra gifter – kan inte lämnas i hamnarnas stationer
 • Bil-och båtbatterier
 • Bränsle och oljor
 • Fotokemikalier – kan inte lämnas i hamnarnas stationer
 • Färger och limrester
 • Glödlampor, lågenergilampor och lysrör – lysrör kan inte lämnas i hamnarnas stationer
 • Lösningsmedel, lacknafta, thinner, terpentin, fotogen och aceton
 • Nagellack
 • Tändvätska
 • Termometrar av kvicksilver, termostater – kan inte lämnas i hamnarnas stationer
 • Småbatterier inklusive uppladdningsbara
 • Vissa avfettnings- och rengöringsmedel
 • Sprayburkar, tomma och med innehåll
 • Olje- och bränslefilter

Står inget annat kan du lämna det farliga avfallet på både bensinstationernas och hamnarnas miljöstationer.

Miljöstationerna på bensinstationerna har samma öppettider som stationen i övrigt. Hamnarnas miljöstationer har öppet dygnet runt.