Detta kan du lämna på miljöstationen

Här hittar du exempel på farligt avfall du kan lämna på miljöstationerna som finns i vissa småbåtshamnar runt om i Göteborg.

Släng inga lustgastuber i restavfallet - det är farligt avfall

5 september 2022

Mängden felsorterade lustgastuber har ökat markant de senaste åren. Lustgastuber och andra gaser i trycksatta behållare ska sorteras som farligt avfall. Lägger du lustgasbehållarna i restavfallet hamnar de i pannan för förbränning, och exploderar och pannan måste startas om. Sorteras de rätt däremot, kan vi återvinna metallen.

Vanliga sprayburkar, som till exempel deodorant eller hårspray, sorterar du som metallförpackning om de är pystomma, det vill säga att det inte låter något när man trycker på knappen. Annars är de också farligt avfall.

I hamnarna är miljöstationen en inredd bod i vilken du lämnar det farliga avfallet. Hamnarnas miljöstationer är obemannade men öppna dygnet runt.

Här hittar du våra miljöstationer

Eftersom ytan i miljöstationerna är begränsad kan du inte lämna mer än det som kan finnas i ett vanligt hushåll. Du kan också lämna farligt avfall på återvinningscentralerna eller till Farligt avfall-bilen. Vissa smågrejer kan du lägga i Samlaren, som finns i vissa butiker.

Exempel på farligt avfall

 • Bil-och båtbatterier
 • Bränsle och oljor
 • Färger och limrester
 • Glödlampor, lågenergilampor, men inte lysrör
 • Lösningsmedel, lacknafta, thinner, terpentin, fotogen och aceton
 • Nagellack
 • Tändvätska
 • Småbatterier inklusive uppladdningsbara
 • Småelektronik
 • Vissa avfettnings- och rengöringsmedel
 • Sprayburkar, tomma och med innehåll
 • Olje- och bränslefilter

Hamnarnas miljöstationer har öppet dygnet runt.