Detta kan du lämna på miljöstationen

Här hittar du exempel på farligt avfall du kan lämna på miljöstationerna som finns i vissa småbåtshamnar runt om i Göteborg.

I hamnarna är miljöstationen en inredd bod i vilken du lämnar det farliga avfallet. Hamnarnas miljöstationer är obemannade men öppna dygnet runt.

Här hittar du våra miljöstationer

Eftersom ytan i miljöstationerna är begränsad kan du inte lämna mer än det som kan finnas i ett vanligt hushåll. Du kan också lämna farligt avfall på återvinningscentralerna eller till Farligt avfall-bilen. Vissa smågrejer kan du lägga i Samlaren, som finns i vissa butiker.

Exempel på farligt avfall

 • Bil-och båtbatterier
 • Bränsle och oljor
 • Färger och limrester
 • Glödlampor, lågenergilampor, men inte lysrör
 • Lösningsmedel, lacknafta, thinner, terpentin, fotogen och aceton
 • Nagellack
 • Tändvätska
 • Småbatterier inklusive uppladdningsbara
 • Småelektronik
 • Vissa avfettnings- och rengöringsmedel
 • Sprayburkar, tomma och med innehåll
 • Olje- och bränslefilter

Hamnarnas miljöstationer har öppet dygnet runt.