Miljöstationer

Hitta miljöstationer

På miljöstationen lämnar du farligt avfall. Du hittar dem i småbåtshamnar runt om i Göteborg.

Detta kan du lämna på miljöstationen

Här hittar du exempel på farligt avfall du kan lämna på miljöstationerna som finns i vissa småbåtshamnar runt om i Göteborg.