Askims torg, Långlyckevägen

  • Måndag 26 september, 19.00-19.45

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Askims Torg 4

Här stannar farligt avfall-bilen

Hittar du inte vad du letar efter? Till Här stannar farligt avfall-bilen

Har du synpunkter eller frågor, kan du kontakta Kretslopp och vattens kundservice.  

Här kan du lämna olika typer av avfall i Göteborg:
Farligt Avfall-samlaren
Miljöstationer
Återvinningscentraler
Återvinningsstationer