Bältgatan

Samskolans parkering.

  • Onsdag 7 september, 18.00-18.45 - Björkåfrihets bil kommer också

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Stampgatan 13

Här stannar farligt avfall-bilen

Hittar du inte vad du letar efter? Till Här stannar farligt avfall-bilen

Har du synpunkter eller frågor, kan du kontakta Kretslopp och vattens kundservice.  

Här kan du lämna olika typer av avfall i Göteborg:
Farligt Avfall-samlaren
Miljöstationer
Återvinningscentraler
Återvinningsstationer