Bredfjällsgatan

Mariakyrkan. 

  • Tisdag 20 september, 18.10-18.30
  • Tisdag 1 november, 18.10-18.30

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Bredfjällsgatan 1

Här stannar farligt avfall-bilen

Hittar du inte vad du letar efter? Till Här stannar farligt avfall-bilen

Har du synpunkter eller frågor, kan du kontakta Kretslopp och vattens kundservice.  

Här kan du lämna olika typer av avfall i Göteborg:
Farligt Avfall-samlaren
Miljöstationer
Återvinningscentraler
Återvinningsstationer