Få sms när farligt avfall-bilen kommer

Här kan du anmäla dig för att få sms eller e-post när farligt avfall-bilen kommer till ditt område.

Farligt avfall-bilen kör en tur på våren och en på hösten. En återbruksbil följer med farligt avfall-bilen till vissa stopp.

Du kan få sms eller e-post när farligt avfall-bilen kommer till ditt område. Om du anmäler dig får du sms eller e-post en vecka innan farligt avfall-bilen kommer och en påminnelse dagen innan. I meddelandet får du information om tid och plats och om återbruksbilen följer med eller inte.

Här kan du se farligt avfall-bilens schema och här kan du se vad du kan lämna till farligt avfall-bilen och återbruksbilen.

Anmäl dig här

Fyll i telefonnummer om du vill få sms eller e-postadress om du vill få informationen via e-post. I nästa steg fyller du i vilket eller vilka stopp du vill få meddelande om och bekräftar genom att klicka på OK.

Om du vill ändra din registrering –  fyll i dina uppgifter igen och klicka ur de stopp som du inte vill få information om eller klicka ur alla stopp för att inte få fler meddelanden. Bekräfta genom att klicka på OK.

Om du skulle vilja logga in igen inom fem minuter efter att du registrerat dig första gången kan du stöta på en Recaptcha-funktion ("Jag är inte en robot"). Det är Googles sätt att skilja automatiska program som försöker registrera sig från riktiga människor. Går du vidare med Recaptcha-funktionen kommer en kaka (cookie) att lagras i din webbläsare.

Om personuppgiftsbehandling

Läs om hur dina personuppgifter behandlas under rubriken "Läs om hur vi hanterar personuppgifter" i registreringsmodulen. Här kan du läsa mer om hur Göteborgs Stad behandlar personuppgifter

Kontakta Kretslopp och vatten på kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.se om du har frågor eller synpunkter på personuppgiftsbehandlingen. Du har även möjlighet att lämna synpunkter på personuppgiftsbehandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten.