Farligt avfallbilen

Till våra farligt avfallbilar kan hushållen i Göteborg lämna sitt farliga avfall och mindre el- och elektronikprodukter. Bilarna kör en tur på våren och en på hösten och stannar vid stoppen som redovisas på sidan. Du kan även lämna återanvändbara saker till Emmaus Björkås insamlingsbil. Schemat uppdateras så snart turerna är fastställda, i allmänhet i slutet av januari, respektive augusti.

Du kan lämna ditt farliga avfall och mindre el- och elektronikprodukter till farligt avfallbilen. Du kan även lämna återanvändbara saker till Emmaus Björkås insamlingsbil som följer med.