Farligt avfallbilen

(Uppdaterad 2020-02-26) Till våra farligt avfallbilar kan hushållen i Göteborg lämna sitt farliga avfall och mindre el- och elektronikprodukter. Bilarna kör en tur på våren och en på hösten och stannar vid stoppen som redovisas på sidan. Du kan även lämna återanvändbara saker till Björk & frihets insamlingsbil. Schemat uppdateras så snart turerna är fastställda, i allmänhet i slutet av januari, respektive augusti.

Du kan lämna ditt farliga avfall och mindre el- och elektronikprodukter till farligt avfallbilen. Du kan även lämna återanvändbara saker till Emmaus Björkås insamlingsbil som följer med.