Farligt avfallbilen

Här stannar farligt avfall-bilen

Till våra farligt avfallbilar kan hushållen i Göteborg lämna sitt farliga avfall och mindre el- och elektronikprodukter. Bilarna kör en tur på våren och en på hösten och stannar vid stoppen som redovisas på sidan.

Detta kan du lämna till farligt avfallbilen

Du kan lämna ditt farliga avfall och mindre el- och elektronikprodukter till farligt avfallbilen. Har du hela grejor som går att återanvända kan du lämna dem till Björkåfrihets återbruksbil som följer med på hälften av stoppen.

Få sms när farligt avfall-bilen kommer

Här kan du anmäla dig för att få sms eller e-post när farligt avfall-bilen kommer till ditt område.