Hitta återvinningsstationer

Det finns över 300 återvinningsstationer - ÅVS:er - runtom i Göteborg. På dessa kan du lämna förpackningar, tidningar och batterier. Här kan du se var de ligger.

Insamling och behandling av returpapper gör att vi måste ändra i avfallsförskrifterna. Du kan lämna synpunkter på förslaget till oss.

22 juni 2021

Göteborgs Stads avfallsföreskrifter kommer att ändras på grund av beslut från regeringen om att kommunerna får ansvar för att samla in och behandla returpapper från och med 1 januari 2022. Har du synpunkter på ändringarna kan du lämna dem skriftligen till oss på Kretslopp och vatten senast 31 augusti 2021.

Här hittar du förslaget till ändrade avfallsföreskrifter

Detta kan du lämna på återvinningsstationerna

Här kan du lämna klagomål eller synpunkter på återvinningsstationen

Få dina förpackningar hämtade hemma

Du som privatperson kan beställa gratis hämtning av pappers-, plast- och metallförpackningar hemma vid dörren genom företaget TMR, Tailor-Made Responsibility.

Tjänsten kan användas både av dig som bor i lägenhet och av dig som bor i villa, men är inte tillgänglig för dig som bor i Södra skärgården. Det är TMR som ansvarar för tjänsten och dess utförande. 

Du hittar mer information om tjänsten och hur du gör för att starta ett abonnemang här.

Filtrera

Hittade 323 st
Visa som: