Hitta återvinningsstationer

Det finns över 300 återvinningsstationer - ÅVS:er - runtom i Göteborg. På dessa kan du lämna förpackningar, tidningar och batterier. Här kan du se var de ligger.

Detta kan du lämna på återvinningsstationerna

Här kan du lämna klagomål eller synpunkter på återvinningsstationen

Få dina förpackningar hämtade hemma

Du som privatperson kan beställa gratis hämtning av pappers-, plast- och metallförpackningar hemma vid dörren genom företaget TMR, Tailor-Made Responsibility.

Tjänsten kan användas både av dig som bor i lägenhet och av dig som bor i villa, men är inte tillgänglig för dig som bor i Södra skärgården. Det är TMR som ansvarar för tjänsten och dess utförande. 

Du hittar mer information om tjänsten och hur du gör för att starta ett abonnemang här.

Filtrera

Hittade 333 st
Visa som: