Detta kan du lämna på återvinningsstationen

På återvinningsstationen - ÅVS:en - kan du lämna förpackningar, tidningar och batterier. På många av våra ÅVS:er finn det också containrar för textilier och kläder.

På återvinningsstationen kan du lämna:

  • Tidningar
  • Pappersförpackningar (inklusive wellpapp)
  • Plastförpackningar (hårda och mjuka)
  • Metallförpackningar
  • Ofärgade glasförpackningar
  • Färgade glasförpackningar
  • Batterier

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, har ansvar för stationerna. Det innebär att FTI ska se till att behållarna töms, att innehållet kommer till rätt plats i hanteringskedjan och att det är städat och rent på återvinningsstationerna.

Här hittar du kläd- och textilinsamling

På många av våra återvinningsplatser står det också container för insamling av kläder och textilier. Här kan du hitta insamlingsplatserna.

Så här gör du om du har synpunkter på ÅVS:erna

Om du har klagomål på städningen vid din återvinningsstation, klagomål på fulla behållare (gäller inte batteriholkarna), vill ge tips på förbättringar eller ställa en fråga, kontakta FTI på telefon: 0200-88 03 11, eller i ett formulär på FTI:s hemsida.

Läs mer om Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI
Läs mer om producentansvar för förpackningar.

Har du synpunkter på batteriinsamlingen?

Om du har synpunkter på batteriinsamlingen på din ÅVS, klagomål på fulla batteriholkar eller liknande ska du kontakta El-kretsen.

Hitta din återvinningsstation

Här hittar du en lista över staden återvinningsstationer