Återvinningsstationer

Hitta återvinningsstationer

Det finns över 300 återvinningsstationer - ÅVS:er - runtom i Göteborg. På dessa kan du lämna förpackningar, tidningar och batterier. Här kan du se var de ligger.

Detta kan du lämna på återvinningsstationen

På återvinningsstationen kan du lämna förpackningar, tidningar och batterier.