Återvinningsstationer

Hitta återvinningsstationer

Det finns över 300 återvinningsstationer - ÅVS:er - runtom i Göteborg där du kan lämna förpackningar, tidningar och batterier. Här kan du se var de ligger.

Detta kan du lämna på återvinningsstationen

På återvinningsstationen kan du lämna förpackningar, tidningar och batterier.