Återvinningsstationer

Hitta återvinningsstationer

Det finns över 300 återvinningsstationer - ÅVS:er - runtom i Göteborg där du kan lämna förpackningar, tidningar och batterier. Här kan du se var de ligger.

Detta kan du lämna på återvinningsstationen

På återvinningsstationen - ÅVS:en - kan du lämna förpackningar, tidningar och batterier. På många av våra ÅVS:er finn det också containrar för textilier och kläder.