Så fungerar återvinningspråmen

Du som bor i närheten av älven behöver inte ta bilen till en återvinningscentral. Nu kommer den till dig i form av en pråm med containrar som lägger till vid fyra kajer mellan Älvsborgsbron och Götaälvbron. Återvinningspråmen är ett test som pågår hösten 2019 och hösten 2020.

Återvinningspråmen är tillbaka i höst!

5 augusti 2020

(Uppdaterat 17 augusti) Återvinningspråmens stopp runt älven har varit inställda under våren på grund av coronapandemin, men i höst kommer den igång igen. Det blir fyra tilläggsplatser med 23 stopp mellan 19 september och 2 november.

Denna flytande återvinningscentral (ÅVC)  tar emot i stort sett allt det som en vanlig ÅVC tar emot, det vill säga brännbart och obrännbart grovavfall, farligt avfall och elektronik. Återvinningspråmen tar även emot saker för återbruk i samarbete med Björkåfrihet (fd Emmaus Björkå). Däremot kan man inte lämna vitvaror, jordmassor och trädgårdsavfall, eftersom pråmen har begränsad lastkapacitet. 

Pråmen lägger till vid fyra kajer: Eriksbergstorget, Sannegårdshamnen, Stigbergskajen och Skeppsbron. Pråmen ligger två till tre timmar åt gången på varje plats, därefter fraktas avfallet uppför älven till Marieholm där det lastas av.

Du behöver inget ÅVC-kort

Under testperioden får du göra hur många besök du vill och du behöver inget ÅVC-kort för att lämna det du vill bli av med på återvinningspråmen.

Återvinningspråmen är ett projekt pågår under hösten 2019 och hösten 2020. Därefter ska projektet utvärderas. Försöket med återvinningspråmen ingår i projektet Dencity, där Kretslopp och vatten och trafikkontoret är partners.

Försöket med en flytande återvinningscentral handlar om att bättre utnyttja älven som transportled och få ett mer hållbart transportsystem i Göteborg. Dessutom blir det enklare för fler att lämna avfall utan bil.

Här lägger återvinningspråmen till

Här kan du se var och när pråmen lägger till