Så fungerar återvinningspråmen

Du som bor i närheten av älven behöver inte ta bilen till en återvinningscentral. Den kommer till dig i form av en pråm med containrar som lägger till vid fyra kajer mellan Älvsborgsbron och Götaälvbron.

Denna flytande återvinningscentral (ÅVC)  tar emot i stort sett allt det som en vanlig ÅVC tar emot, det vill säga brännbart och obrännbart grovavfall, farligt avfall och elektronik. Återvinningspråmen tar även emot textil liksom saker för återbruk i samarbete med Björkåfrihet (fd Emmaus Björkå). Däremot kan man inte lämna vitvaror, jordmassor och trädgårdsavfall, eftersom pråmen har begränsad lastkapacitet. 

Pråmen tar heller inte emot förpackningar i något material. De får du lämna som vanligt på din återvinningsstation. Du kan också få dina förpackningar hämtade gratis hemma.

Har du mycket att bära finns det tvåhjulskärror — pirror — att låna på pråmen.

Pråmen lägger till vid fyra kajer: Eriksbergstorget, Sannegårdshamnen, Stigbergskajen och Skeppsbron. Pråmen ligger två till tre timmar åt gången på varje plats, därefter fraktas avfallet uppför älven till Marieholm där det lastas av.

Du behöver inget ÅVC-kort

Du får göra hur många besök du vill och du behöver inget ÅVC-kort för att lämna det du vill bli av med på återvinningspråmen.

Att ha en flytande återvinningscentral handlar om att bättre utnyttja älven som transportled och få ett mer hållbart transportsystem i Göteborg. Dessutom blir det enklare för fler att lämna avfall utan bil.

Här lägger återvinningspråmen till

Här kan du se var och när pråmen lägger till