Återvinningspråmen

Du som bor i närheten av älven behöver inte ta bilen till en återvinningscentral. Nu kommer den till dig i form av en pråm med containrar som lägger till vid fem kajer mellan Älvsborgsbron och Götaälvbron. Återvinningspråmen är ett test som pågår hösten 2019 och våren 2020.

Här kan du se var och när vår flytande återvinningscentral (ÅVC) lägger till. Denna flytande ÅVC tar emot i stort sett allt det som en vanlig ÅVC tar emot, det vill säga brännbart och obrännbart grovavfall, farligt avfall och elektronik.