Regler för ÅVC-kort

För att komma in på återvinningscentralen - ÅVC:n - behöver du ett ÅVC-kort. Med ÅVC-kortet får du som är vuxen och folkbokförd i Göteborg, eller har ett avfallsabonnemang i Göteborg, tolv fria besök per år på återvinningscentralerna. Här kan du också läsa om ÅVC-kort för dödsbon.

Alla vuxna i Göteborg har rätt till ett ÅVC-kort. Det gäller boende såväl i hushåll, i villor och i radhus, som i hyres- eller bostadsrätt. Kravet är att du som tar ut kortet ska vara folkbokförd i Göteborg eller kund hos Kretslopp och vatten. Med ÅVC-kortet får du tolv fria besök per kalenderår på ÅVC:erna.

Tar du dig till ÅVC:n utan att använda bil kan du fritt lämna ditt avfall utan att vi registrerar eller tar betalt för något besök.

Logga in och beställ ditt ÅVC-kort på goteborg.se

Beställ ditt ÅVC-kort här. Logga in med bank-ID.

Du kan också få ett ÅVC-kort på våra återvinningscentraler. Då måste du ha med dig giltigt körkort eller annan fotolegitimation. Om du inte bor i Göteborg men har sommarhämtning här, så vill vi att du tar med ditt kundnummer också.

Se hur många besök du har kvar på ditt kort

Du som redan har ett kort kan själv logga in med bank-ID och se hur många besök du har kvar.

Logga in och se hur många besök du har kvar.

När du har utnyttjat dina tolv fria besök får du betala 339 kr (2021) per besök. Spara ditt kort, det fylls på automatiskt med nya fribesök varje kalenderår.

Om du inte har rätt till ÅVC-kort

Om du inte har rätt till ÅVC-kort på grund av att du inte är folkbokförd i Göteborg eller för att du inte har ett avfallsabonnemang hos Kretslopp och vatten kan du ta ditt avfall till Kretsloppsparken Alelyckan under Återbrukets öppettider. Det kostar 339 kr (2021) för varje besök och du kan enbart betala med kort (ej kontant).

Dödsbon

Om du har hand om ett dödsbo kan du ansöka om ett speciellt tillstånd som ger dödsboet tillträde till våra återvinningscentraler vid tolv tillfällen under sex månader. Fyll i blanketten ÅVC-kort för dödsbo och ta med den till återvinningscentralen för godkännande.

ÅVC-kort för dödsbo

Ta även med en kopia på dokument som styrker dödsfallet. Dödsfallsintyg på Skatteverkets webbplats

Visst avfall är alltid gratis

Det är alltid gratis att lämna farligt avfall, el och elektronik (med vissa undantag bland annat kyldiskar och drickakylar - läs mer på El-kretsens hemsida), förpackningar, tidningar och användbara kläder. Har du bara sådant avgiftsbefriat avfall med dig kontaktar du personalen så öppnar de bommen utan att något besök registreras.

Speciella regler gäller för företagare!

ÅVC-kortet är din nyckel till återvinningscentralerna

Så här gör du vid återvinningscentralen

När du har ett kort och besöker en återvinningscentral håller du upp ditt kort framför en terminal, då öppnas bommen och du kan åka in. Dina besök lagras på kortet och när du nyttjat alla dina tolv fria besök faktureras du 339 kr (2021) med moms för varje ytterligare besök. När dina tolv fria besök på ÅVC-kortet är förbrukade öppnar du fortfarande bommen med kortet, men du kommer från och med det trettonde besöket att debiteras och du får då en faktura hemskickad till dig. När du trycker på knappen för OK vid inpassering till ÅVC:n från och med ditt trettonde besök godkänner du samtidigt debitering.

Om du förlorar ditt kort

ÅVC-kortet är en värdehandling och är personligt. Blir ditt kort stulet eller om du tappat det ska du omedelbart anmäla detta till Kretslopp och vattens kundservice.

Beställ nytt kort här. Logga in med bank-ID. Nytt kort kostar för närvarande 170 kr (2021). 

Du kan också ta dig till en återvinningscentral för att hämta ut ett nytt kort. Anmäl förlusten till vår kundservice enligt ovan först. Om du låter någon annan hämta dit nya ÅVC-kort behöver den personen en fullmakt, undertecknad av dig. Den hittar du också här ovan.

Om du är företagare ska du också ringa och tala med vår kundservice.