Regler för ÅVC-kort

För att komma in på återvinningscentralen - ÅVC:n - behöver du ett körkort eller ett ÅVC-kort. Du som är vuxen och folkbokförd i Göteborg, eller har ett avfallsabonnemang i Göteborg, har ett obegränsat antal fria besök på våra återvinningscentraler. Här kan du också läsa om reglerna för dödsbon.

Är du vuxen och folkbokförd i Göteborg har du rätt att besöka och lämna saker på våra återvinningscentraler ÅVC:er. Det gäller boende i alla hushåll, såväl i villor och radhus, som i hyres- eller bostadsrätt. Du har obegränsat antal fria besök på våra ÅVC:er, och de fria besöken gäller också ÅVC:erna i Ale, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal och Partille.   

Kommer du med bil måste du använda ditt körkort för att kunna ta dig in på ÅVC:n. Har du inget körkort kan du skaffa ett ÅVC-kort. Kravet är att du som tar ut ÅVC-kortet ska vara folkbokförd i Göteborg eller kund hos Kretslopp och vatten. 

Kommer du gående eller på cykel för att lämna något behöver du varken visa ÅVC-kort eller körkort.

Logga in och beställ ditt ÅVC-kort på goteborg.se

Beställ ditt ÅVC-kort här. Logga in med bank-ID.

Du kan också få ett ÅVC-kort på våra återvinningscentraler. Då måste du ha med dig giltigt körkort eller annan fotolegitimation. Om du inte bor i Göteborg men har sommarhämtning här, så vill vi att du tar med ditt kundnummer också.

Om du inte har rätt till ÅVC-kort

Om du inte har rätt till ÅVC-kort på grund av att du inte är folkbokförd i Göteborg eller för att du inte har ett avfallsabonnemang hos Kretslopp och vatten kan du ta ditt avfall till Kretsloppsparken Alelyckan under Återbrukets öppettider. Det kostar 404 kr med moms (323 kr utan moms) för varje besök (2023) och du kan enbart betala med kort (ej kontant).

Dödsbon

Om du har hand om ett dödsbo kan du ansöka om ett speciellt kort som ger dödsboet tillträde till våra återvinningscentraler. Mejla oss, kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se, uppgifterna för dödsboet . 

Vi skickar dig kortet inom fem arbetsdagar från det att vi har fått alla uppgifter.

Visst avfall är alltid gratis

Det är alltid gratis att lämna farligt avfall, el och elektronik (med vissa undantag bland annat kyldiskar och drickakylar - läs mer på El-kretsens hemsida), förpackningar, tidningar och användbara kläder. Har du bara sådant avgiftsbefriat avfall med dig kontaktar du personalen så öppnar de bommen utan att något besök registreras.

Speciella regler gäller för företagare!

För utskrift: ÅVC-kortet är din nyckel till återvinningscentralerna

Så här gör när du ska passera bommen på väg in

När du ska köra in på ÅVC:n för du in ditt kort  körkort eller ÅVC-kort  i en terminal vid bommen, som öppnas, och du kan köra in. När du kör ut från ÅVC:n öppnar sig bommen vid utpasseringen automatiskt.

Om du förlorar ditt kort

ÅVC-kortet är en värdehandling och är personligt. Blir ditt kort stulet eller om du tappat det ska du omedelbart anmäla detta till Kretslopp och vattens kundservice.

Beställ nytt ÅVC-kort här. Logga in med bank-ID.

Du kan också ta dig till en återvinningscentral för att hämta ut ett nytt ÅVC-kort. Anmäl förlusten till vår kundservice enligt ovan först. Om du låter någon annan hämta dit nya ÅVC-kort behöver den personen en fullmakt, undertecknad av dig. Den hittar du också här ovan.

Om du är företagare ska du också ringa och tala med vår kundservice.