Tagene återvinningscentral

På den här sidan kan du se i vilken ordning containrarna kommer på Tagene återvinningscentral (ÅVC), vilket underlättar för dig när du ska packa din bil eller släp. Om du packar bilen utifrån ordningen på containrarna fungerar flödet på ÅVC:n bättre.

I den här ordningen kommer de olika avfallsslagen på Tagene återvinningscentral. Tänk på att lägga det som kommer först mest tillgängligt. I parentes kan du se vilken siffra som står på skylten på återvinningscentralen.

 • Pantamera Express
 • Farligt avfall 
 • Återanvändning
 • Elektronik
 • Ris och grenar  
 • Komposterbart avfall
 • Jord
 • Sten, tegel och betong
 • Kontor (information och hjälp med ÅVC-kort)  
 • Tryckimpregnerat (9)
 • Hårdplast (18)
 • Brännbart smått (11)
 • Stoppade möbler (17)
 • Trä (2)
 • Trä (2)
 • Metall (5)
 • Obrännbart (3)
 • Rent gips (10)
 • Brännbart smått (11)
 • Däck utan fälg (13)
 • Däck med fälg (14)
 • Wellpapp (7)
 • Förpackningar och tidningar
 • Vitvaror 
 • Kyl och frys

 Översiktsbild för Tagene återvinningscentral. Om du vill zooma in kan du här se översiktsbilden som en PDF.

Här kan du läsa mer om de olika avfallslagen.

Adress och öppettider

Här kan du se adress och öppettider för Tagene återvinningscentral

Våra andra återvinningscentraler

Göteborgs fem återvinningscentraler ser olika ut. Här kan du se hur de andra återvinningscentralerna är uppbyggda:

Högsbo återvinningscentral

Bulycke återvinningscentral

Kretsloppsparken Alelyckan

Sävenäs återvinningscentral