Sävenäs återvinningscentral

På den här sidan kan du se i vilken ordning containrarna kommer på Sävenäs återvinningscentral (ÅVC), vilket underlättar för dig när du ska packa din bil eller släp. Om du packar bilen utifrån ordningen på containrarna fungerar flödet på ÅVC:n bättre.

I den här ordningen kommer de olika avfallsslagen på Sävenäs återvinningscentral. Tänk på att lägga det som kommer först mest tillgängligt. I parentes kan du se vilken siffra som står på skylten på återvinningscentralen. 

 • Återvinningscentralens kontor (information och hjälp med ÅVC-kort)
 • Däck med fälg (14)
 • Däck utan fälg (13)
 • Stoppade möbler (17)
 • Trä (2)
 • Metall (5)
 • Brännbart smått (11)
 • Förpackningar och tidningar
 • Sten, tegel och betong
 • Vitvaror
 • Trä (2)
 • Obrännbart (3)
 • Rent gips (10)
 • Tryckimpregnerat (9)
 • Hårdplast (18)
 • Trä (2)
 • Metall (5)
 • Stoppade möbler (17)
 • Brännbart smått (11)
 • Wellpapp (7)
 • Ris och grenar
 • Jord
 • Komposterbart avfall
 • Kyl och frys
 • Farligt avfall
 • Elektronik
 • Återanvändning


Översiktsbild för Sävenäs återvinningscentral. Om du vill zooma in kan du här se översiktsbilden som en PDF.

Här kan du läsa mer om de olika avfallslagen

Adress och öppettider

Här kan du se adress och öppettider för Sävenäs återvinningscentral

Våra andra återvinningscentraler

Göteborgs fem återvinningscentraler ser olika ut. Här kan du se hur de andra återvinningscentralerna är uppbyggda:

Högsbo återvinningscentral

Bulycke återvinningscentral

Tagene återvinningscentral

Kretsloppsparken Alelyckan