Kretsloppsparken Alelyckan

På den här sidan kan du se i vilken ordning containrarna kommer på återvinningscentralen (ÅVC), vilket underlättar för dig när du ska packa din bil eller släp. Om du packar bilen utifrån ordningen på containrarna fungerar flödet på ÅVC:n bättre. På Kretsloppsparken Alelyckan kan du också besöka Återbruket, Returhuset och en Second hand-butik.

I den här ordningen kommer de olika avfallsslagen på Kretsloppsparken Alelyckan. Tänk på att lägga det som kommer först mest tillgängligt. I parentes kan du se vilken siffra som står på skylten på återvinningscentralen.

 • Kontor (information och hjälp med ÅVC-kort)
 • Sorteringsstation (personal hjälper till med att sortera ut ditt material)
  — Elektronik
   Farligt avfall
 • Pantamera Express
 • Vitvaror (22)
 • Trä (2)
 • Tryckimpregnerat (9)
 • Trä (2)
 • Metall (5)
 • Stoppade möbler (17)
 • Hårdplast (18)
 • Brännbart smått (11)
 • Obrännbart (3)
 • Trä (2)
 • Jord
 • Komposterbart (1)
 • Obrännbart (3)
 • Stoppade möbler (17)
 • Metall (5)
 • Rent gips (10)
 • Brännbart smått (11)
 • Wellpapp (7)
 • Tidningar och förpackningar
 • Ris och fyllnadsmaterial 


Översiktsbild för Kretsloppsparken Alelyckan. Om du vill zooma in kan du här se översiktsbilden som en PDF.

Här kan du läsa mer om de olika avfallslagen.

Adress och öppettider

Här kan du se adress och öppettider för Kretsloppsparken Alelyckan

Våra andra återvinningscentraler

Göteborgs fem återvinningscentraler ser olika ut. Här kan du se hur de andra återvinningscentralerna är uppbyggda:

Högsbo återvinningscentral

Bulycke återvinningscentral

Tagene återvinningscentral

Sävenäs återvinningscentral