Högsbo återvinningscentral

Högsbo återvinningscentral (ÅVC) är Göteborgs mest välbesökta. På den här sidan kan du se i vilken ordning containrarna kommer, vilket underlättar för dig när du ska packa din bil eller släp. Om du packar bilen utifrån ordningen på containrarna fungerar flödet på ÅVC:n bättre.

I den här ordningen kommer de olika avfallsslagen på Högsbo återvinningscentral. Tänk på att lägga det som kommer först mest tillgängligt. I parentes kan du se vilken siffra som står på skylten på återvinningscentralen.

  • Återvinningscentralens kontor (information och hjälp med ÅVC-kort)
  • Vitvaror
  • Kyl och frys
  • Förpackningar och tidningar
  • Återanvändning
  • Sten, tegel och betong
  • Jord
  • Komposterbart avfall
  • Ris och grenar
  • Elektronik
  • Däck utan fälg (13)
  • Däck med fälg (14)
  • Stoppade möbler (17)
  • Brännbart smått (11)
  • Tryckimpregnerat (9)
  • Trä (2)
  • Metall (5)
  • Metall (5)
  • Trä (2)
  • Stoppade möbler (17)
  • Hårdplast (18)
  • Brännbart smått (11)
  • Trä (2)
  • Trä (2)
  • Rent gips (10)
  • Brännbart smått (11)
  • Obrännbart (3)
  • Wellpapp (7)
  • Farligt avfall 


Översiktsbild för Högsbo återvinningscentral. Om du vill zooma in kan du här se översiktsbilden som en PDF.

Här kan du läsa mer om de olika avfallsslagen.

Adress och öppettider

Här kan du se adress och öppettider för Högsbo återvinningscentral

Våra andra återvinningscentraler

Göteborgs fem återvinningscentraler ser olika ut. Här kan du se hur de andra återvinningscentralerna är uppbyggda: